Đăng kí nhận tài liệu dự án

Mở bán dự án phố nối Sunshine

Lưu trữ dxmbhome 16/03/2018

Thời gian: 8h30 Sáng Chủ nhật ngày 18/03/2018
Địa điểm: Văn phòng bán hàng Dự án
Nội dung: Lễ mở bán lớn – Tập trung tư vấn khách hàng

Mọi Thông Tin Chi Tiết Vui Lòng Liên Hệ: